SPONSORS

Centrum Komputerowe VADIM
Największa firma informatyczna w województwie lubuskim
Computer Centre VADIM
the biggest IT company in Ziemia Lubuska
(western province in Poland)
ALDEC - Producent Systemów CAD ALDEC - The Design Verification Company
MABEX - Multimedialne Kursy Dla Użytkowników HDL MABEX - Computer-Based Trainings for HDL users
Biuro 2000 - autoryzowany dealer TOSHIBA Biuro 2000 - TOSHIBA dealer
ADB Corporate University ADB Corporate University
Urząd Miejski w Zielonej Górze Zielona Góra City Council

desdes01@iie.pz.zgora.pl. Last modified: