ąśżźćęńłóĄŻŹĆĘŃŁÓ
 2024-07-20 · 02:34:28 (+0200) · Sobota · 201/366 · Tydzień: 29 · Swatch: @065 · Harmonogram roku · Kalendarz · Plan · Budynki · Szukaj pracownika · Org. roku · PERS · SKEP 

» Dydaktyka »
Google
 

Dydaktyka

Sylwetki Absolwentów Dla Kierunków I Specjalności
prowadzonych W Instytucie Informatyki I Elektroniki


Kierunek: INFORMATYKA
Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie
Specjalność: Inżynieria Komputerowa
Sylwetka Magistra Inżyniera
Program dydaktyczny specjalności opracowano pod kątem wykształcenia specjalisty z umiejętnościami rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych w dziedzinie inżynierii komputerowej, posługującego się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi i wykorzystującego nowoczesną technikę komputerową.
W ramach specjalności uzyskuje się przygotowanie w zakresie:
 • Podstaw informatyki teoretycznej, inżynierii oprogramowania i elektroniki.
 • Zasad projektowania, budowy, zarządzania i pracy z systemami operacyjnymi DOS, UNIX, Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Architektur i podstaw matematycznych współczesnych komputerów, w tym systemów mikroprocesorowych i transputerowych.
 • Algorytmów genetycznych, procesów ewolucyjnych i zaawansowanych technik algorytmicznych.
 • Programowania komputerów (tradycyjnego i z wykorzystaniem technik multimedialnych), w tym: programowania profesjonalnego w językach C/C++, Asembler, SQL, Delphi, JAVA, HTML, itp. dla systemów operacyjnych DOS, UNIX, Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Sieci komputerowych, w tym: zasady budowy, projektowania, obsługi oraz użytkowania sieci lokalnych i rozległych, sieci globalnej INTERNET, pracy z sieciowymi systemami komputerowymi pod kontrolą systemów Solaris i Windows.
 • Zastosowania technik informatycznych i sprzętu komputerowego do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwami i administracją.
 • Projektowania systemów zarządzania informacją i obsługi baz danych zarówno biurowych (Access), jak i korporacyjnych (ORACLE).
 • Udostępniania, analizowania i wymiany informacji zgromadzonych w bazach danych poprzez sieć INTERNET.
 • Projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów cyfrowych i mikroprocesorowych.
 • Projektowania specjalizowanych cyfrowych układów scalonych z wykorzystaniem języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog HDL) i programowalnych struktur logicznych (CPLD i FPGA).
 • Systemów komputerowego wspomagania projektowania (CAD) systemów cyfrowych.
 • Mikroelektronicznych systemów cyfrowych (zintegrowanych systemów sprzętowo-programowych i reaktywnych systemów czasu rzeczywistego).
 • Absolwent studiów magisterskich kierunku Informatyka (specjalność Inżynieria Komputerowa) może pracować na stanowiskach:
 • informatyka, elektronika specjalizującego się w wykorzystaniu nowoczesnych środków informatycznych;
 • projektanta oprogramowania i programisty;
 • projektanta i administratora sieci komputerowych;
 • konstruktora systemów komputerowych i mikroprocesorowych.
 • Kierunek: INFORMATYKA
  Specjalność: Inżynieria Systemów Mikrokoinformatycznych
  Sylwetka Inżyniera
  Program zajęć dydaktycznych opracowano dla potrzeb kształcenia specjalisty, posiadającego umiejętności inżynierskie w projektowaniu i eksploatacji systemów informatycznych oraz urządzeń elektroniki użytkowej. W trakcie studiów przyszły absolwent zdobywa wiedzę ogólną z fizyki i matematyki oraz poznaje szczególne obszary wiedzy praktycznej z zakresu informatyki oraz elektroniki.
  W ramach specjalności uzyskuje się przygotowanie w zakresie:
 • Podstaw informatyki teoretycznej, inżynierii oprogramowania i elektroniki.
 • Znajomości architektur i podstaw matematycznych współczesnych komputerów.
 • Znajomości zasad projektowania, budowy i zarządzania systemami operacyjnymi DOS, UNIX, Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Programowania komputerów w językach C/C++, Asembler, SQL, Delphi, JAVA, HTML, itp. dla systemów operacyjnych DOS, UNIX, Windows 9x/NT/2000/XP.
 • Znajomości zagadnień projektowania, programowania i wdrażania rozwiązań informatycznych opartych o systemy zarządzania bazami danych.
 • Znajomości zagadnień sieci komputerowych lokalnych (LAN) i globalnych (INTERNET).
 • Znajomości zasad projektowania, konstrukcji i eksploatacji systemów cyfrowych i mikroprocesorowych.
 • Podstaw komputerowego wspomagania projektowania (CAD) urządzeń elektronicznych, w tym z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych oraz języków opisu sprzętu.
 • Absolwent studiów inżynierskich kierunku Informatyka (specjalność Inżynieria Komputerowa) może pracować na stanowiskach:
 • informatyka, elektronika specjalizującego się w wykorzystaniu nowoczesnych środków informatycznych;
 • programisty;
 • administratora sieci komputerowych;
 • konstruktora systemów mikroprocesorowych.
 • Copyright © 2010-2024 by Noen Wizyt: 1791913 · Odsłon: 2268692 Wygenerowano: 0.007s  ·  Aktualizacja: 2016.05.24 @ 11:44:11 ZEIUM · ZIK · ZTI  ·  IIiE  ·  WEiT · WIEA · UZ