ąśżźćęńłóĄŻŹĆĘŃŁÓ
 2024-07-20 · 02:32:41 (+0200) · Sobota · 201/366 · Tydzień: 29 · Swatch: @064 · Harmonogram roku · Kalendarz · Plan · Budynki · Szukaj pracownika · Org. roku · PERS · SKEP 

» Koła naukowe »
Google
 

Koła naukowe

Instytut Informatyki i Elektroniki
Uniwersytetu Zielonogórskiego


Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie
Koło FantASIC
Koło działa na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego przy Instytucie Informatyki i Elektroniki.

Spotkania:
W semestrze letnim roku akademickiego 2009/2010 spotkania członków koła odbywają się w sali 409 lub 308 w czwartki w godz. 17-18.

Obszary działalności:
 • projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem logiki programowalnej (FPGA, CPLD);
 • modelowanie i synteza układów cyfrowych w językach HDL (VHDL, Verilog, SystemVerilog, SystemC);
 • zastosowanie sieci Petriego w projektowaniu kontrolerów współbieżnych;
 • projektowanie sterowników cyfrowych, w tym sterowników bezpiecznych;
 • projektowanie aplikacji mobilnych (bazując na terminalach mobilnych typu palmtop);
 • technologie komponentowe, programowanie komponentowe, CORBA, COM, DCOM, JavaBeans, Enterprise JavaBeans;
 • metody formalne Unified Modeling Language (UML), Catalysis, Rational Unified Proces (RUP), Open Distributed Processing (ODP);
 • systemy rozproszone: przezroczyste usługi nazewnicze przezroczystość położenia usług protokoły sieciowe udostępniające przezroczystość położenia zwiększanie mocy obliczeniowej dzięki zastosowaniu usług rozproszonych integracja heterogenicznych systemów komputerowych i adaptacja dla potrzeb systemów rozproszonych programowanie obiektowe;
 • usługi sieciowe: e-biznes z wykorzystaniem języka Java, tworzenie aplikacji internetowych, serwisów internetowych;
 • język Java: rozbudowywanie możliwości języka, oprogramowanie urządzeń domowych;
 • zaawansowane techniki programowania - algorytmy i struktury danych.

Strona domowa kola FANTASIC

Opiekunowie Koła: dr inż. Marek Węgrzyn, A-2 pok. 307B, tel. 068 328 2484
dr inż. Agnieszka Węgrzyn, A-2 pok. 307B, tel. 068 328 2484
dr inż. Tomasz Gratkowski, A-2 pok. 305B, tel. 068 328 2304
dr inż. Remigiusz Wiśniewski, A-2 pok. 306, tel. 068 328 2526
dr inż. Arkadiusz Bukowiec, A-2 pok. 305B, tel. 068 328 2304
mgr inż. Michał Doligalski, A-2 pok. 306, tel. 068 328 2526
dr inż. Jacek Tkacz, A-2 pok. 306, tel. 068 328 2526
Studenckie Koło Informatyki i Elektroniki
Koło zostało powołane przez entuzjastów elektroniki i informatyki stosowanej. Motywacją do jego utworzenia była fascynacja możliwościami, jakie daje współczesna technologia mikroelektroniki programowalnej, komunikacyjnej, radioidentyfikacji, sterowania i podobne.

Założyciele Koła przyjęli za cel swych prac rozwijanie wiedzy i umiejętności praktycznych projektowania i wykonywania urządzeń elektronicznych różnej skali złożoności, stosowania techniki mikroprocesorowej i cyfrowego przetwarzania sygnału, komunikacji radiowej bliskiego zasięgu, technik sterowania i innych.

Obecnie realizowany jest projekt systemu komunikacji z wykorzystaniem interfejsu radiowego w technologii ZigBee, który umożliwi bezprzewodowe sterowanie obiektami, m.in. modelem robota przemysłowego za pomocą sterownika PLC. Prace mają charakter rozwojowy, w miarę uzyskiwania zadowalających wyników planowane będą kolejne interesujące członków Koła projekty.

Koło umocowane jest na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji.

Wywiad w UZetce

Przewodniczącym Koła jest inż. Krystian Golembka (goly17@gmail.com)

Opiekę nad działalnością Koła sprawuje:
dr inż. Wojciech Zając (W.Zajac@iie.uz.zgora.pl)

Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w istniejące projektu lub zaproponowanie własnych.
Koło UZ.NET
Koło zostało powołane w styczniu 2005 roku z inicjatywy Dyrektora Instytutu Informatyki i Elektroniki oraz studentów zainteresowanych zgłębianiem wiedzy informatycznej i rozwijaniem umiejętności programowania zwłaszcza w zakresie technologii .NET. Formalnie Koło zostało zarejestrowane dnia 20 kwietnia 2005 roku w Rejestrze Kół Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego pod numerem 36/2005, czym dołączyło do ogólnopolskiej społeczności grup .NET. Terenem działania Koła, zgodnie ze statutem, jest Uniwersytet Zielonogórski.

Celem działalności koła jest przede wszystkim rozwój zainteresowań i umiejętności jego członków, m.in. w zakresie projektowania i modelowania aplikacji, programowania, prezentacji.

Koło umiejscowione jest przy Instytucie Informatyki i Elektroniki na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Działalność Koła ma charakter otwarty, co oznacza, że opiekunowie Koła zapraszają wszystkich chętnych do uczestniczenia w pracach koła, w zakresie jego obecnego profilu lub w innym pracach, leżących w obszarze zainteresowań Koła. Spotkania członków Koła odbywają się raz w tygodniu i trwają około dwóch godzin lekcyjnych. W trakcie spotkań przedstawiane są prelekcje dotyczące technologii .NET i języka C#. Prelekcje są prowadzone głównie przez studentów członków Koła. Koło również stanowi forum dyskusji na temat praktyk studenckich, czego wymiernych efektem są praktyki studentów naszego Wydziału w różnych zielonogórskich firmach tworzących oprogramowanie w technologii .NET.

Działalność Koła jest elementem szerszej współpracy Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji z firmą Microsoft w ramach programu IT Academy. Wymiernym efektem tej współpracy było zorganizowanie, po raz kolejny, jednodniowego seminarium IT Academic Day. Seminarium to zostało przygotowane przez członków Koła, firmę Microsoft oraz pracowników IIiE. Seminarium miało charakter ogólnouczelniany i otwarty.

W ramach seminarium zostały wygłoszone następujące odczyty:
 • Programy akademickie Microsoft - Piotr Bubacz (UZ.NET).
 • Programowanie gier przy użyciu XNA - Łukasz Migas (ekspert niezależny).
 • Nowości w Visual Studio 2008 i .NET 3.5 - Piotr Bubacz (UZ.NET).

Kolejnym efektem współpracy był udział studenta naszego Wydziału Łukasza Chodorskiego, studenta 5-tego roku Informatyki, w programie praktyk Microsoft Internship. Odbył on trzymiesięczną praktykę w głównej siedzibie firmy Microsoft w Redmond (USA).

Opiekunowie koła:
prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski (M.Adamski@iie.uz.zgora.pl)
dr inż. Grzegorz Łabiak (G.Labiak@iie.uz.zgora.pl)
mgr inż. Piotr Bubacz (P.Bubacz@iie.uz.zgora.pl)
Projekt "TRUCK"
Projekt „TRUCK” został wymyślony przez dr inż. Piotra Mroza w 2009 roku. Jego celem miało być zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz możliwość realizacji ciekawych pokazów podczas „Festiwalu Nauki”, „Salonu Maturzystów” i innych promocji Uniwersytetu, Wydziału lub Instytutu. Pomysłem udało się zarazić kierownictwo firmy MAX Elektronik, która przekazała nam w lutym 2010 roku zestaw samochodu SCANIA.

Aby mógł on działać niezbędne było wyposażenie go w elektronikę. Układy sterujące pojazdem zostały wykonane przez studentów w ramach pracy dyplomowej oraz zajęć laboratoryjnych i projektów.

Po zaprezentowaniu pomysłu i działania samochodu kierownictwu Wielkopolskiego Oddziału SCANIA i Zielonogórskiego Serwisu SCANII otrzymaliśmy naczepę, która zwiększyła atrakcyjność naszych pokazów oraz możliwości rozbudowy zestawu. Obecnie dysponujemy ciągnikiem i naczepą.

Opiekun koła:
dr inż. Piotr Mróz (P.Mroz@iie.uz.zgora.pl)
Szczegóły powstawania modeli i ich rozbudowy można śledzić na stronie domowej projektu.
Copyright © 2010-2024 by Noen Wizyt: 1791912 · Odsłon: 2268691 Wygenerowano: 0.009s  ·  Aktualizacja: 2016.05.24 @ 11:44:11 ZEIUM · ZIK · ZTI  ·  IIiE  ·  WEiT · WIEA · UZ