ąśżźćęńłóĄŻŹĆĘŃŁÓ
 2024-07-20 · 03:05:18 (+0200) · Sobota · 201/366 · Tydzień: 29 · Swatch: @087 · Harmonogram roku · Kalendarz · Plan · Budynki · Szukaj pracownika · Org. roku · PERS · SKEP 

» Seminaria »
Google
 

Seminaria

Instytut Informatyki i Elektroniki
Uniwersytetu Zielonogórskiego


Zapraszamy do sali 308 bud. A-2, godz. 9:15.


Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie
Rok akademicki 2013/2014 - semestr letni
14 V 2014 r.
Estymatory jądrowe funkcji gęstości prawdopodobieństwa.
dr inż. Artur Gramacki
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

28 V 2014 r.
Modelowanie i synteza hybrydowych systemów sprzętowo-programowych w topologii rozproszonej.
dr inż. Grzegorz Andrzejewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEiUM)

04 VI 2014 r.
Petri Net Decomposition for FPGA Implementation.
dr inż. Arkadiusz Bukowiec
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

2 VII 2014 r.
Systemy komunikacyjne.
dr inż. Robert Dąbrowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEiUM)

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov
Rok akademicki 2013/2014 - semestr zimowy
2 X 2013 r.
Ocena stanu biologicznego rodzin pszczelich metodą akustyczną.
mgr inż. Grzegorz Krzywoszyja
(opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Marian Adamski)

04 XII 2013 r.
Projektowanie jednostki sterującej rekonfigurowalnego systemu cyfrowego z wykorzystaniem języków HDL.
dr inż. Marek Węgrzyn
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

22 I 2014 r.
Design of hierarchical discrete reactive controllers for embedded systems.
dr inż. Grzegorz Łabiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

Seminaria poprowadziła dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof.UZ
Rok akademicki 2012/2013 - semestr letni
13 III 2013 r.
Spotkanie pracowników nauki z 2020 rokiem, czyli co nas czeka?
dr hab. inż. prof.UZ Andrzej Olencki
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEiUM)

Seminaria poprowadził dr hab. inż. prof.UZ Andrzej Olencki.
Rok akademicki 2012/2013 - semestr zimowy
31 X 2012 r.
Zastosowanie teorii grafów i hipergrafów w projektowaniu i analizie systemów cyfrowych.
dr inż. Remigiusz Wiśniewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

5 XII 2012 r.
Maskowanie błędów transmisji cyfrowych danych wizyjnych.
dr inż. Wojciech Zając
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

9 I 2012 r.
Testowanie dokładności elektronicznych urządzeń pomiarowych w warunkach trójfazowych niesinusoidalnych i/lub zmiennych w czasie.
dr inż. Piotr Mróz

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov.
Rok akademicki 2011/2012 - semestr letni
W semestrze seminaria nie odbywały się.
Rok akademicki 2011/2012 - semestr zimowy
9 XI 2011 r.
Formalna weryfikacja specyfikacji osadzonych sterowników logicznych z wykorzystaniem wnioskowania komputerowego w logice temporalnej.
mgr inż. Iwona Grobelna
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

23 XI 2011 r.
Dywersyfikacja specyfikacji behawioralnej rekonfigurowalnych sterowników logicznych.
mgr inż. Michał Doligalski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

7 XII 2011 r.
Pomiary widma oscyloskopem cyfrowym (seminarium połączone z Textronics Open Day).
Kamil Mazur
TESPOL

14 XII 2011 r.
Badanie jakości odtwarzania stanów zakłóceniowych z wykorzystaniem standardu COMTRADE.
mgr inż. Sebastian Pawlak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

Seminaria poprowadził dr hab. inż. Andrei Karatkevich.
Rok akademicki 2010/2011 - semestr letni
W semestrze seminaria nie odbywały się.
Rok akademicki 2010/2011 - semestr zimowy
17 XI 2010 r.
Synteza mikroprogramowanych układów sterujących zorientowana na zmniejszenie liczby makrakomórek układu adresowego.
mgr inż. Jacek Bieganowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

12 I 2011 r.
Zagadnienie pomiaru zespolonego tłumienia napięcia współbieżnego (CMRR) wzmacniaczy różnicowych.
dr inż. Jan Wiśniewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEiUM)

26 I 2011 r.
Badanie jakości odtwarzania sygnałów z wykorzystaniem standardu COMTRADE.
mgr inż. Sebastian Pawlak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

Seminaria poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 2009/2010 - semestr letni
17 III 2010 r.
Graficzne specyfikacje programów dla rekonfigurowanych sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML.
mgr inż. Grzegorz Bazydło
Instytut Informatyki i Elektroniki (doktorant)

17 III 2010 r.
Koncepcja i implementacja bezpiecznego synchroniczno-asynchronicznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacjączęści sterującej.
mgr inż. Marek Sałamaj
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją (Wydział Mechaniczny)

12 V 2010 r.
Badanie jakości odtwarzania sygnałów z wykorzystaniem standardu COMTRADE.
mgr inż. Sebastian Pawlak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

19 V 2010 r.
Synteza mikroprogramowych układów sterujących zorientowana na zmniejszenie układu adresowego.
mgr inż. Jacek Bieganowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

Seminaria poprowadził dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ.
Rok akademicki 2009/2010 - semestr zimowy
21 X 2009 r.
Wykorzystanie grafów doskonałych w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych.
mgr inż. Kamil Mielcarek
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

18 XI 2009 r.
Formalna weryfikacja specyfikacji osadzonych sterowników logicznych z wykorzystaniem wnioskowania komputerowego w logice temporalnej.
mgr inż. Iwona Grobelna
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

2 XII 2009 r.
Transformacja diagramów aktywności języka UML do sieci Petriego sterowania.
mgr inż. Michał Grobelny

16 XII 2009 r.
Akceleracja obliczeń sum korelacyjnych w analizie sygnałów biomedycznych.
mgr inż. Sebastian Pawlak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

16 XII 2009 r.
Arytmetyka przyrostów w przetwarzaniu obrazów.
dr inż. Mariusz Borawski

13 I 2010 r.
Koncepcja i implementacja bezpiecznego synchroniczno-asynchronicznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacją części sterującej.
mgr inż. Marek Sałamaj

20 I 2010 r.
Kryptoanaliza szyfrów opartych na krzywych eliptycznych realizowana z zastosowaniem systemu obliczeń rozproszonych.
mgr inż. Grzegorz Litawa

Seminaria poprowadziła dr hab. inż. Larysa Titarenko, prof. UZ.
Rok akademicki 2008/2009 - semestr letni
4 III 2009 r.
Some Aspects of Control Unit Design.
prof. Samary Baranov
Ben Guvion University (Israel)

29 IV 2009 r.
Wykorzystanie grafów doskonałych w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych.
mgr inż. Kamil Mielcarek
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

6 V 2009 r.
Kodowanie stanów wewnętrznych współbieżnego matrycowego rekonfigurowalnego sterownika logicznego.
mgr inż. Piotr Bubacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

20 V 2009 r.
System do testowania liczników energii elektrycznej (stacja wzorcownicza) z kalibratorem i multiplekserem sygnałów - opracowanie i badanie właściwości.
mgr inż. Mariusz Życiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

Seminaria poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 2008/2009 - semestr zimowy
26 XI 2008 r.
Formal verification of logic controller specification using NuSMV model checker.
mgr inż. Iwona Grobelna
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

3 XII 2008 r.
Zastosowanie zmodyfikowanych formatów mikroinstrukcji w syntezie mikroprogramowalnej jednostki sterujacej.
mgr inż. Jacek Bieganowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

17 XII 2008 r.
Dualna specyfikacja sterowników binarnych.
mgr inż. Michał Doligalski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

14 I 2009 r.
Programowanie równoległe i rozproszone: stan, problemy do rozwiazania i uzyskane wyniki.
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Aleksander Barkalov.
Rok akademicki 2007/2008 - semestr letni
16 IV 2008 r.
Analiza układów sterowania binarnego z wykorzystaniem metody automatycznego wnioskowania Gentzena.
mgr inż. Jacek Tkacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

23 IV 2008 r.
Wykorzystanie grafów doskonałych w komputerowym projektowaniu układów cyfrowych.
mgr inż. Kamil Mielcarek
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

7 V 2008 r.
System do testowania liczników energii elektrycznej (stacja wzorcownicza) z kalibratorem i multiplekserem sygnałów S0. Opracowanie i badanie właściwości.
mgr inż. Mariusz Życiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

9 V 2008 r. (cz.1)
Graficzna specyfikacja programów dla rekonfigurowany sterowników logicznych z wykorzystaniem języka UML.
mgr inż. Grzegorz Bazydło
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

Seminaria poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 2007/2008 - semestr zimowy
W semestrze seminaria nie odbywały się.
Rok akademicki 2006/2007 - semestr letni
7 III 2007 r.
Specjalne Seminarium IIiE.
gość: Wadim Tyszkiewicz
Prezydent Miasta Nowa Sól

14 III 2007 r.
Zastosowanie konwertera adresu do zmniejszenia rozmiaru pamięci mikroprogramowalnego układu sterującego ze współdzieleniem kodu.
mgr inż. Małgorzata Kołopieńczyk
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

28 III 2007 r.
Metody syntezy układowej części sterującej w mikrosystemie cyfrowym.
mgr inż. Remigiusz Wiśniewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

18 IV 2007 r.
Porównanie wpływu sygnałów ditherowych o rozkładzie normalnym i równomiernym na dokładność estymacji funkcji autokorelacji.
mgr inż. Elżbieta Kawecka
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

9 V 2007 r. (cz.1)
Rozproszone kodowanie stanów rekonfigurowalnego sterownika logicznego.
mgr inż. Piotr Bubacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

9 V 2007 r. (cz.2)
System do testowania liczników energii elektrycznej (stacja wzorcownicza) z kalibratorem i multiplekserem sygnałów SO. Opracowanie i badanie właściwości.
mgr inż. Mariusz Życiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

Seminaria poprowadził prof. zw. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 2006/2007 - semestr zimowy
15 XI 2006 r.
Modelowanie i analiza systemów wbudowanych z zastosowaniem RTCP-sieci.
dr inż. Marcin Szpyrka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

29 XI 2006 r.
Równoważność płaskich i hierarchicznych sieci Petriego.
dr inż. Grzegorz Andrzejewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

10 I 2007 r.
Rozproszone kodowanie stanów rekonfigurowalnego sterownika logicznego.
mgr inż. Piotr Bubacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

24 I 2007 r.
Zastosowanie dynamicznej akwizycji danych do sprawdzania liczników energii elektrycznej.
mgr inż. Mariusz Życiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEiUM)

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Alexander Barkalov.
Rok akademicki 2005/2006 - semestr letni
5 IV 2006 r.
Metody weryfikacji i syntezy współbieżnych sterowników cyfrowych z wykorzystaniem hierarchicznych sieci Petriego oraz diagramów decyzyjnych.
mgr inż. Piotr Miczulski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

12 IV 2006 r.
Automatyczna dekompozycja specyfikacji behawioralnej mikrosystemu cyfrowego dla potrzeb zintegrowanego projektowania sprzętu i oprogramowania.
mgr inż. Andrzej Stasiak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

10 V 2006 r.
Falkowa kompresja sekwencji wizyjnych z małym opóznieniem kodowania.
mgr inż. Andrzej Popławski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

24 V 2006 r.
Koncepcja, metoda programowania oraz optymalizacja struktury matrycowej rekonfigurowalnego sterownika logicznego.
mgr inż. Piotr Bubacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

7 VI 2006 r.
Modelowanie modularnego sterownika logicznego w języku opisu sprzętu Verilog.
mgr inż. Radosław Gąsiorek
Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (Studia Doktoranckie)

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 2005/2006 - semestr zimowy
14 XII 2005 r.
Opracowanie i analiza wlasciwosci komputerowego systemu pomiarowego odtwarzania napiec i pradów.
mgr inz. Robert Dabrowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

18 I 2006 r.
Opracowanie i badanie wielofazowego generatora przebiegów poliharmonicznych o duzej rozdzielczosci nastawy kata fazowego
mgr inz. Bartosz Jakubski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

25 I 2006 r.
Sprzetowa akceleracja obliczen stereowizyjnych
mgr inz. Sebastian Pawlak
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

3 II 2006 r.
Analiza systemów dyskretnych z wykorzystaniem hipergrafów
mgr inz. Monika Wisniewska
Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (Studium Doktoranckie)

Seminaria poprowadził dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ.
Rok akademicki 2004/2005 - semestr letni
13 IV 2005 r.
Analiza ukladów sterowania binarnego z wykorzystaniem metody automatycznego wnioskowania
mgr Jacek Tkacz
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

20 IV 2005 r.
Uogllnione diagramy decyzyjne i ich zastosowania do syntezy odwracalnych ukladów logicznych
dr Pawel Kerntopf
Politechnika Warszawska

27 IV 2005 r.
Weryfikacja i synteza wspólbieznych sterowników cyfrowych z wykorzystaniem hierarchicznych sieci Petriego i diagramów decyzyjnych
mgr Piotr Miczulski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

1 VI 2005 r.
Opracowanie i analiza wlasciwosci komputerowego systemu odtwarzania napiec i pradów
mgr Robert Dabrowski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZEIUM)

8 VI 2005 r.
Wykorzystanie grafów doskonalych w komputerowym projektowaniu ukladów cyfrowych
mgr Kamil Mielcarek
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

8 VI 2005 r.
Koncepcja i implementacja, synchroniczno - asynchronicznego, bezpiecznego mikrosterownika logicznego z dywersyfikacja czesci sterujacej
mgr Marek Salamaj
Wydzial Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji (Studium Doktoranckie)

Seminaria poprowadził prof. Edward Greczko.
Rok akademicki 2004/2005 - semestr zimowy
1 XII 2004 r.
Synteza skonczonych automatów stanów do struktur programowalnych z wykorzystaniem metod implementacji wielopoziomowej
mgr Arkadiusz Bukowiec
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

15 XII 2004 r.
Synteza jednostek sterujacych z wykorzystaniem struktur zawierajacych bloki pamieci
mgr Remigiusz Wisniewski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

5 I 2005 r.
Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach
mgr Anna Plawiak-Mowna
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZTI)

19 I 2005 r.
Metody weryfikacji i syntezy wspólbieznych sterowników cyfrowych z wykorzystaniem hierarchicznych sieci Petriego oraz diagramów decyzyjnych
mgr Piotr Miczulski
Instytut Informatyki i Elektroniki (ZIK)

Seminaria poprowadził prof. Alexander Barkalov.
Rok akademicki 2003/2004 - semestr letni
14 IV 2004 r.
Kalibratory sygnałów elektrycznych - moje hobby zawodowe
dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Instytut Informatyki i Elektroniki

5 V 2004 r.
Metody sprzętowej akceleracji symulacji w językach opisu sprzętu
mgr inż. Remigiusz Wiśniewski
Instytut Informatyki i Elektroniki

2 VI 2004 r.
Redukcja zniekształceń sekwencji wideo, kodowanych z wykorzystaniem trójwymiarowego kodeka falkowego "MC_EZBC"
mgr inż. Mariusz Szychiewicz
Instytut Informatyki i Elektroniki

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Olencki.
Rok akademicki 2003/2004 - semestr zimowy
5 XI 2003 r.
Automatyczna dekompozycja specyfikacji behawioralnej mikrosystemu cyfrowego dla potrzeb zintegrowanego projektowania sprzętowo-programowego
mgr Andrzej Stasiak
Instytut Informatyki i Elektroniki

19 XI 2003 r.
Design of Control Units with Transformation of the Codes of Objects
prof. Alexander Barkalov
Instytut Informatyki i Elektroniki

3 XII 2003 r.
Wykorzystanie hierarchicznego modelu współbieżnego automatu w projektowaniu sterowników cyfrowych
mgr Grzegorz Łabiak
Instytut Informatyki i Elektroniki

7 I 2004 r.
Wykorzystanie sygnału dithera w kodowaniu falkowym obrazów
mgr Andrzej Popławski
Instytut Informatyki i Elektroniki

14 I 2004 r.
Wielopoziomowe przekształtniki typu DC/AC. Wybrane algorytmy sterowania
prof. Edward Greczko
Instytut Informatyki i Elektroniki

21 I 2004 r.
Wykorzystanie technik falkowych w kodowaniu danych wizualnych
mgr Mariusz Szychiewicz
Instytut Informatyki i Elektroniki

4 II 2004 r.
Optymalizacja procesów testowania aparatury pomiarowej
dr Piotr Mróz
Instytut Informatyki i Elektroniki

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Andrzej Olencki.
Rok akademicki 2002/2003 - semestr letni
5 III 2003 r.
Automatyczna dekompozycja systemów osadzonych
mgr Andrzej Stasiak
Instytut Informatyki i Elektroniki

19 III 2003 r.
System składu tekstu Tex/Latex - prezentacja możliwości
dr Artur Gramacki
Instytut Informatyki i Elektroniki

2 IV 2003 r.
Wpływ dynamicznej translokacji genów na efektywność algorytmów genetycznych
mgr Radosław Puścian
Instytut Informatyki i Elektroniki

7 V 2003 r.
Kształtowanie niepewności cyfrowych pomiarów korelacyjnych
mgr Elżbieta Kawecka
Instytut Informatyki i Elektroniki

21 V 2003 r.
Analiza wyników badań nad wpływem pola elektromagnetycznego na kardiostymulatory
mgr Anna Pławiak-Mowna
Instytut Informatyki i Elektroniki

4 VI 2003 r.
Badanie możliwości poprawy właściwości dynamicznych systemu odtwarzania napięć i prądów
mgr Robert Dąbrowski
Instytut Informatyki i Elektroniki

Seminaria poprowadził prof. prof. dr hab. inż. Adam Sielicki.
Rok akademicki 2002/2003 - semestr zimowy
16.10.2002 r.
Wykorzystanie programowego modelu interpretowanego sieci Petriego dla potrzeb realizacji mikrosystemów
mgr inż. Grzegorz Andrzejewski
Instytut Informatyki i Elektroniki

06.11.2002 r.
Wykorzystanie hierarchicznego modelu współbieżnego automatu w projektowaniu sterowników logicznych
mgr inż. Grzegorz Łabiak
Instytut Informatyki i Elektroniki

11.12.2002 r.
Zastosowanie technologii XML do modelowania układów sterowania binarnego
mgr inż. Agnieszka Węgrzyn
Instytut Informatyki i Elektroniki

15.01.2003 r.
Automatyczna dekompozycja systemów osadzonych
dr inż. Zbigniew Skowroński
Instytut Informatyki i Elektroniki

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Marian Adamski.
Rok akademicki 1999/2000 - semestr letni
08.03.2000 r.
Genetyczny algorytm wyznaczania zbioru rozwiązań
prof. dr hab. inż. Adam Sielicki
Instytut Informatyki i Elektroniki

22.03.2000 r.
Hybrydowy algorytm maskowania błędów transmisji obrazu cyfrowego
mgr inż. Wojciech Zając
Instytut Informatyki i Elektroniki

05.04.2000 r.
Correctness Analysis of Parallel Logical Control Algorithm
dr inż. Andrei Karatkiewicz
Instytut Informatyki i Elektroniki

17.05.2000 r.
Zastosowania algorytmów genetycznych w nowoczesnych systemach informatycznych
mgr inż. Radosław Puścian
Instytut Informatyki i Elektroniki

31.05.2000 r.
Wielofazowe układy stabilizacji kąta przesunięcia fazowego
mgr inż. Krzysztof Urbański
Instytut Informatyki i Elektroniki

17.05.2000 r.
14.06.2000
Wprowadzenie do zagadnień wizualizacji procesów przemysłowych
mgr inż. Roland Żerek
Instytut Informatyki i Elektroniki

Seminaria poprowadził prof. dr hab. inż. Adam Sielicki.
Copyright © 2010-2024 by Noen Wizyt: 1791918 · Odsłon: 2268698 Wygenerowano: 0.01s  ·  Aktualizacja: 2016.05.24 @ 11:44:11 ZEIUM · ZIK · ZTI  ·  IIiE  ·  WEiT · WIEA · UZ