ąśżźćęńłóĄŻŹĆĘŃŁÓ
 2024-07-20 · 02:39:12 (+0200) · Sobota · 201/366 · Tydzień: 29 · Swatch: @068 · Harmonogram roku · Kalendarz · Plan · Budynki · Szukaj pracownika · Org. roku · PERS · SKEP 

» Nauka »
Google
 

Nauka


Placówki współpracujące z IIiE:


Rozwiń wszystkie
Zwiń wszystkie
Główne dziedziny prac badawczych
Zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit).
Zastosowanie języków opisu sprzętu HDL (ang. Hardware Description Languages) w syntezie mikrosystemów cyfrowych
Zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowania (ang. Hardware / Software Codesign).
Metody projektowania systemów informacyjnych.
Urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe.
Główne dziedziny prac badawczych (szczegóły)
Zaawansowane metody specyfikacji, analizy, syntezy i implementacji systemów cyfrowych realizowanych w postaci układów typu ASIC (ang. Application Specific Integrated Circuit).
Głównie elementów programowanych typu CPLD (ang. Complex Programmable Logic Device) oraz FPGA (ang. Field Programmable Gate Array): komputerowe projektowanie systemów cyfrowych, reprogramowalne układowe implementacje kontrolerów cyfrowych bazujace na wybranych modelach formalnych (sieci Petriego, diagramy statechart, diagramy decyzyjne, skończone automaty stanów), wykorzystanie technik informatycznych w projektowaniu sterowników logicznych.
Zastosowanie języków opisu sprzętu HDL (ang. Hardware Description Languages) w syntezie mikrosystemów cyfrowych (głównie języków: VHDL, Verilog, SystemC i SystemVerilog).
Zintegrowane projektowanie sprzętu i oprogramowanie (ang. Hardware/Software Codesign)
Sieci Petriego oraz diagramy statechart jako pośrednie reprezentacje miedzy językami HDL a modelami projektowymi, dedykowane systemy komputerowego projektowania, reprogramowalne sterowniki logiczne (RLC) dla celów przemysłowych, systemy typu SoC (ang. System-on-Chip) a szczególnie SoPC (ang. System-on-Programmable-Chip).
Wykorzystanie nowoczesnych technik dekorelacji (tansformata kosinusowa, transformata falkowa) w przetwarzaniu, kompresji i ochronie cyfrowych danych wizyjnych, maskowanie zakłoceń transmisji cyfrowych danych wizyjnych, stosowanie technik informatycznych w pomiarach korelacyjnych, wykorzystanie technik informatycznych we wspomaganiu, realizacji i opracowaniu wyników badań nad kompatybilnością elektromagnetyczna układów biologicznych, optymalizacja mechanizmów i struktur systemów baz danych, analiza wieloczynnikowa rzeczywistych obiektów przemysłowych oraz akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych.
Metody projektowania systemów informacyjnych
Modelowanie w formacie UML, projektowanie komponentowe, modelowanie systemów baz danych, systemy zarządzania bazami danych, synchronizacja komunikatów w systemach agentowych, aplikacje czasu rzeczywistego, wykorzystanie techniki falkowej w przetwarzaniu, kompresji i ochronie cyfrowych danych wizyjnych, zastosowanie technik informatycznych w pomiarach korelacyjnych, wykorzystanie technik informatycznych we wspomaganiu, realizacji i opracowaniu wyników badań nad kompatybilnością elektromagnetyczna układów biologicznych oraz akceleracja obliczeń w systemach wizyjnych.
Urządzenia elektroniczne oraz systemy mikroprocesorowe
Testowanie aparatury kontrolno-pomiarowej wielkości elektroenergetycznych, budowa przyrządów do pomiarów parametrów sieci energetycznej i odtwarzania wielkości elektroenergetycznych, optymalizacja struktur i algorytmów pracy testerów, projektowanie urządzeń elektronicznych i systemów mikroprocesorowych.
Aktualnie realizowane tematy
Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych.
kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Sprzętowo-programowe podejście w projektowaniu systemów informacyjnych.
kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
Projektowanie metod i systemów informacyjnych dla wybranych zastosowań.
kierownik: dr inż. Wojciech Zając
Automatyczne testowanie urządzeń do pomiaru parametrów sieci energetycznej.
kierownik: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Projekty badawcze (realizowane w latach 2006-2008)
Komputerowo wspomagane projektowanie systemów informacyjnych.
kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Formalne metody projektowania rozproszonych systemów informacyjnych sprzętowo-programowych.
kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
Projektowanie metod i systemów informacyjnych dla wybranych zastosowań.
kierownik: dr inż. Wojciech Zając
Optymalizacja struktur i algorytmów pracy urządzeń testujących aparaturą kontrolno-pomiarową wielkości elektroenergetycznych.
kierownik: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Modele formalne w zintegrowanym projektowaniu systemów sprzętowo-programowych.
kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
(projekt badawczy nr 4 T11C 006 24)
Rozproszony system sterowania bezpiecznego z wykorzystaniem baz danych oraz dynamicznie rekonfigurowalnych układów sterowania elementami wykonawczymi.
kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
(projekt badawczy nr 3 T11C 046 26)
Projekty badawcze (realizowane w latach 2001-2005)
Programowy model interpretowanej sieci Petriego dla potrzeb projektowania mikrosystemów cyfrowych (2001-02)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(promotorski nr 7 T11C 010 20)
Symboliczna analiza układów sterowania binarnego z wykorzystaniem wybranych metod analizy sieci Petriego (2001-02)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(promotorski nr 7 T11C 009 20)
Symboliczna analiza układów sterowania binarnego z wykorzystaniem wybranych metod analizy sieci Petriego (2000-01)
kierownik: mgr inż. Agnieszka Węgrzyn
(nr 8 T11C 018 18)
Modelowanie i realizacja skalowalnego arytmometru resztowego z wykorzystaniem języka VHDL, oraz struktur programowalnych FPGA (2001-02)
kierownik: mgr inż. Janusz Jabłoński
(nr 7 T11C 023 21)
Modele formalne w zintegrowanym projektowaniu systemów sprzętowo-programowych (od 2003)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(nr 4 T11C 006 24)
Rozproszony system sterowania bezpiecznego z wykorzystaniem baz danych oraz dynamicznie rekonfigurowalnych układów sterowania elementami wykonawczymi (od 2004)
kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
(nr 3 T11C 046 26)
Interferencje elektromagnetyczne w kardiostymulatorach (2003-04)
kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk (Instytut Elektrotechniki)
główny wykonawca: mgr inż. Anna Pławiak-Mowna
(nr 4 T10A 046 24)
Research and Training Action for System on Chip Design (Badania i szkolenia w zakresie projektowania systemów jednoukładowych REASON (IST 2000-30193)V PR UE (2002-05)
kierownicy: prof. dr hab. inż. Marian Adamski , dr inż. Marek Węgrzyn
Projekty badawcze (realizowane w latach 1993-2000)
Opracowanie tablicowego miernika parametrów sieci (1993-95)
kierownik: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
Specyfikacja i symulacja ASM w języku VHDL (1995)
kierownik: mgr inż. Pawel Wolański
(nr 8 T11C 050 08)
Implementacja współbieżnych kontrolerów cyfrowych z wykorzystaniem PLD (1995)
kierownik: dr inż. Marek Węgrzyn
(nr 8 T11C 051 08)
Modyfikacja języka VDM umożliwiająca formalną specyfikacje procesów równoległych (1995)
kierownik: mgr inż. Mariusz Walkowiak
(nr 8 T11C 049 08)
Weryfikacja układów cyfrowych w oparciu o binarne diagramy (1995-96)
kierownik: mgr inż. Krzysztof Kolbuszewski
(nr 8 T11C 053 08)
Dekompozycja specjalizowanych systemów mikroprocesorowych na część programową i sprzętową na poziomie specyfikacji systemowej (1997)
kierownik: mgr inż. Zbigniew Skowronski
(nr 8 T11C 033 12)
Modelowanie układów cyfrowych na poziomie RTL z wykorzystaniem sieci Petriego i podzbioru języka VHDL (1997-98)
kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
(promotorski nr 8 T11C 035 12)
Hierarchiczna implementacja współbieżnych kontrolerów cyfrowych z wykorzystaniem FPGA (1997-98)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(promotorski nr 8 T11C 034 12)
Analiza możliwości poprawy parametrów metrologicznych uniwersalnego kalibratora napiec i prądów stałych i przemiennych (1998-99)
kierownik: dr hab. inż. Andrzej Olencki, prof. UZ
(promotorski nr 8 T10C 032 14)
Metody formalne w specyfikacji, analizie i syntezie rekonfigurowanych sterowników logicznych typu ASLC (1998-2000)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(nr 8 T11C 010 15)
Translacja specyfikacji funkcjonalnej układów cyfrowych na siec Petriego dla potrzeb syntezy systemowej (1999-2000)
kierownik: dr hab. inż. Marian Adamski, prof. PZ
(promotorski nr 8 T11C 009 17)
Tempus Joint European Projects 0449 (ACEP) - Advanced Computing Education Programme (1991-93)
kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Adamski
Tempus Joint European Projects 07648 (COHERENCE) - Courseware-Oriented Higer Education Restructuring in Electronics and Computer Engineering (1993-97)
kierownik: dr inż. Janusz Szajna
Projekt Polsko-Ukraińskiego Programu Wykonawczego Międzyrządowej Współpracy Naukowo-Technicznej: Opracowanie i badanie trójfazowego kalibratora parametrów jakości energii elektrycznej (1997-2000)
kierownik: prof. dr hab. inż. Siergiej Taranow
Copyright © 2010-2024 by Noen Wizyt: 1791915 · Odsłon: 2268694 Wygenerowano: 0.007s  ·  Aktualizacja: 2016.05.24 @ 11:44:11 ZEIUM · ZIK · ZTI  ·  IIiE  ·  WEiT · WIEA · UZ